Lượt truy cập: 15387565
Người online: 244

Họ và tên: Thái Thu Xương

Tên thường gọi: Thái Thu Xương

Ngày sinh: 31/12/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang

Ngày vào đảng: 1/8/2002

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không