Người online: 884

Họ và tên: Ngô Trung Thành

Tên thường gọi: Ngô Trung Thành

Ngày sinh: 29/1/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Chi hội trưởng Hội luật gia Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Bungary

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/10/2003

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không