Người online: 1799

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa III - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 455    Tổng số Đại biểu trúng cử:  455

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Ái 1/9/1924 Nam Sơn Tây
2 Phan Thị An 22/10/1917 Nữ Phú Thọ
3 Hoàng Anh 10/2/1912 Nam Thừa Thiên
4 Phan Anh 1/3/1912 Nam Hà Tĩnh
5 Diệp Ba 12/7/1916 Nam Mỹ Tho
6 Hoàng Ba  (Đức Văn Khả) 1/2/1924 Nam Ninh Bình
7 Lê Quảng Ba 18/3/1915 Nam Cao Bằng Đã từ trần
8 Nguyễn Hoài Bắc 1/1/1924 Nam Hải Dương
9 Trần Xuân Bách 23/5/1924 Nam Nam Định
10 Phạm Văn Bạch 18/6/1910 Nam Bến Tre

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10