Người online: 1278

     Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Hoàng Văn Bình

  Tên thường gọi: Hoàng Văn Bình

  Ngày sinh: 30/11/1970

  Dân tộc: Thái

  Quê quán: Khu 6, Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên , Lai Châu

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự binh chủng hợp thành

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu

 • Họ và tên: Tao Văn Giót

  Tên thường gọi: Tao Văn Giót

  Ngày sinh: 16/8/1990

  Dân tộc: Lự

  Quê quán: Xã Bình Lư, huyện Tam Đường , Lai Châu

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành trồng trọt

  Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Huyện đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

 • Họ và tên: Hoàng Quốc Khánh

  Tên thường gọi: Hoàng Quốc Khánh

  Ngày sinh: 30/9/1974

  Dân tộc: Giáy

  Quê quán: Xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh , Cao Bằng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế; Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu

 • Họ và tên: Giàng Páo Mỷ

  Tên thường gọi: Giàng Páo Mỷ

  Ngày sinh: 22/12/1963

  Dân tộc: Mông

  Quê quán: Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường , Lai Châu

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh trinh sát

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Toàn

  Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Toàn

  Ngày sinh: 30/10/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường La Khê, quận Hà Đông , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành chính sách công cộng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Tài chính, Ngân sách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15