Lượt truy cập: 1346826
Người online: 178

Họ và tên: Võ Văn Thưởng

Tên thường gọi: Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành triết học; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: 18/11/1993

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không