Người online: 961

Họ và tên: Võ Văn Thưởng

Tên thường gọi: Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành triết học; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn

Ngày vào đảng: 18/11/1993

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 21/3/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 113/2024/QH15 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng