Người online: 2959

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Mai

Tên thường gọi: Phạm Thị Thanh Mai

Ngày sinh: 3/11/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính - tín dụng, luật; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội,

Nơi làm việc: Thị ủy Sơn Tây

Ngày vào đảng: 22/12/2001

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không