Người online: 1878

Họ và tên: Lê Quốc Chỉnh

Tên thường gọi: Lê Quốc Chỉnh

Ngày sinh: 1/12/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trực Nội, huyện Trực Ninh , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Nam Định

Ngày vào đảng: 16/9/1995

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không