Người online: 2807

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Đỗ Đức Duy

  Tên thường gọi: Đỗ Đức Duy

  Ngày sinh: 20/5/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái

 • Họ và tên: Triệu Thị Huyền

  Tên thường gọi: Triệu Thị Huyền

  Ngày sinh: 23/3/1992

  Dân tộc: Dao

  Quê quán: Xã Minh An, huyện Văn Chấn , Yên Bái

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm văn - sử

  Nghề nghiệp, chức vụ: Viên chức Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Ủy viên Ban Chấp hành Hội phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

 • Họ và tên: Nguyễn Quốc Luận

  Tên thường gọi: Nguyễn Quốc Luận

  Ngày sinh: 29/10/1975

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn , Yên Bái

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế đầu tư, kinh tế chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Yên Bái, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội,

 • Họ và tên: Khang Thị Mào

  Tên thường gọi: Khang Thị Mào

  Ngày sinh: 5/9/1986

  Dân tộc: Mông

  Quê quán: Xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải , Yên Bái

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm sinh - hóa

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

 • Họ và tên: Phạm Thị Thanh Trà

  Tên thường gọi: Phạm Thị Thanh Trà

  Ngày sinh: 21/1/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 • Họ và tên: Nguyễn Thành Trung

  Tên thường gọi: Nguyễn Thành Trung

  Ngày sinh: 26/10/1982

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng , TP Hải Phòng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Ngân hàng, tài chính; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15