Lượt truy cập: 15383632
Người online: 430

     Kết quả tìm được: 8    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Cầm

  Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Cầm

  Ngày sinh: 11/8/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quan hệ quốc tế; Thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Danh

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Danh

  Ngày sinh: 12/7/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho (trước đây là xã Long An, huyện Châu Thành) , Tiền Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chính trị, luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tiền Giang

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Dương

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Dương

  Ngày sinh: 3/12/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho , Tiền Giang

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành y học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên; Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Mai

  Tên thường gọi: Nguyễn Hoàng Mai

  Ngày sinh: 3/5/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Long An, huyện Châu Thành , Tiền Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Minh Sơn

  Tên thường gọi: Nguyễn Minh Sơn

  Ngày sinh: 21/2/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hòa Phú, huyện Châu Thành , Long An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành khai thác máy tàu biển; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Tạ Minh Tâm

  Tên thường gọi: Tạ Minh Tâm

  Ngày sinh: 7/11/1978

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Qui Đông, thị xã Sa Đéc , Đồng Tháp

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên Trang

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Uyên Trang

  Ngày sinh: 31/8/1982

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bình Đông, thị xã Gò Công , Tiền Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Kim Tuyến

  Tên thường gọi: Nguyễn Kim Tuyến

  Ngày sinh: 10/12/1977

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15