Người online: 6439

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Bế Trung Anh

  Tên thường gọi: Bế Trung Anh

  Ngày sinh: 25/10/1966

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng , Cao Bằng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành toán; Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành xã hội học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Thạch Phước Bình

  Tên thường gọi: Thạch Phước Bình

  Ngày sinh: 28/9/1978

  Dân tộc: Khơme

  Quê quán: Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè , Trà Vinh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị nhân lực

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Ngô Chí Cường

  Tên thường gọi: Ngô Chí Cường

  Ngày sinh: 11/9/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành , Trà Vinh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính, kinh tế chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

 • Họ và tên: Phạm Thị Hồng Diễm

  Tên thường gọi: Phạm Thị Hồng Diễm

  Ngày sinh: 1/1/1979

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè , Trà Vinh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành nông học, chính trị học; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh; Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Huỳnh Thị Hằng Nga

  Tên thường gọi: Huỳnh Thị Hằng Nga

  Ngày sinh: 28/8/1982

  Dân tộc: Khơme

  Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải , Trà Vinh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành luật Hiến pháp và luật hành chính

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Quốc Tuấn

  Tên thường gọi: Trần Quốc Tuấn

  Ngày sinh: 8/2/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn , Bình Định

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hóa hữu cơ; Đại học Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ kinh doanh và quản lý

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15