Người online: 753

Họ và tên: Vũ Huy Khánh

Tên thường gọi: Vũ Huy Khánh

Ngày sinh: 2/7/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Algeria

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 16/12/1997

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không