Người online: 2813

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Trần Thị Hồng An

  Tên thường gọi: Trần Thị Hồng An

  Ngày sinh: 11/12/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Trực Cát, huyện Trực Ninh , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành lịch sử, quan hệ quốc tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Lương Văn Hùng

  Tên thường gọi: Lương Văn Hùng

  Ngày sinh: 10/6/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật hành chính

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

 • Họ và tên: Vũ Thị Liên Hương

  Tên thường gọi: Vũ Thị Liên Hương

  Ngày sinh: 1/6/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm hóa học; Thạc sĩ chuyên ngành hóa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

 • Họ và tên: Đặng Ngọc Huy

  Tên thường gọi: Đặng Ngọc Huy

  Ngày sinh: 25/12/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành luật cạnh tranh so sánh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngai, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Đinh Thị Phương Lan

  Tên thường gọi: Đinh Thị Phương Lan

  Ngày sinh: 5/6/1976

  Dân tộc: Cor

  Quê quán: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh); Tiến sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

 • Họ và tên: Trần Quang Phương

  Tên thường gọi: Trần Quang Phương

  Ngày sinh: 6/5/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Trung Quốc

 • Họ và tên: Huỳnh Thị Ánh Sương

  Tên thường gọi: Huỳnh Thị Ánh Sương

  Ngày sinh: 16/6/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Anh văn, hành chính; Thạc sĩ quản lý công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Ngai, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15