Người online: 3114

Họ và tên: Trần Văn Tuấn

Tên thường gọi: Trần Văn Tuấn

Ngày sinh: 3/6/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Việt Lập, huyện Tân Yên , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đai biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

Ngày vào đảng: 5/6/1995

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không