Lượt truy cập: 28359474
Người online: 454

Họ và tên: Phạm Bình Minh

Tên thường gọi: Phạm Bình Minh

Ngày sinh: 26/3/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học quan hệ quốc tế; Thạc sỹ Luật và ngoại giao

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ

Ngày vào đảng: 19/5/1984

Đoàn ĐBQH: Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không