Người online: 2535

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Uyên

Tên thường gọi: Nguyễn Hoàng Uyên

Ngày sinh: 24/6/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Tân, huyện Tân Trụ , Long An

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học; Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý bệnh viện

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 14/9/2012

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không