Lượt truy cập: 15387420
Người online: 208

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

 • Họ và tên: Phan Xuân Dũng

  Tên thường gọi: Phan Xuân Dũng

  Ngày sinh: 20/5/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đại Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 • Họ và tên: Đàng Thị Mỹ Hương

  Tên thường gọi: Đàng Thị Mỹ Hương

  Ngày sinh: 24/6/1973

  Dân tộc: Chăm

  Quê quán: Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước , Ninh Thuận

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Đình Khang

  Tên thường gọi: Nguyễn Đình Khang

  Ngày sinh: 23/5/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Quốc Nam

  Tên thường gọi: Trần Quốc Nam

  Ngày sinh: 27/12/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành nông lâm; Tiến sĩ chuyên ngành lâm sinh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thuận

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thuận

  Ngày sinh: 15/1/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nga Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận

 • Họ và tên: Chamaléa Thị Thủy

  Tên thường gọi: Chamaléa Thị Thủy

  Ngày sinh: 20/4/1983

  Dân tộc: Ra-glai

  Quê quán: Xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc , Ninh Thuận

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm khoa học lịch sử; Thạc sĩ chuyên ngành triết học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15