Người online: 2359

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Phan Xuân Dũng

  Tên thường gọi: Phan Xuân Dũng

  Ngày sinh: 20/5/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đại Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 • Họ và tên: Đàng Thị Mỹ Hương

  Tên thường gọi: Đàng Thị Mỹ Hương

  Ngày sinh: 24/6/1973

  Dân tộc: Chăm

  Quê quán: Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước , Ninh Thuận

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Đình Khang

  Tên thường gọi: Nguyễn Đình Khang

  Ngày sinh: 23/5/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Quốc Nam

  Tên thường gọi: Trần Quốc Nam

  Ngày sinh: 27/12/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành nông lâm; Tiến sĩ chuyên ngành lâm sinh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thuận

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thuận

  Ngày sinh: 15/1/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nga Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận

 • Họ và tên: Chamaléa Thị Thủy

  Tên thường gọi: Chamaléa Thị Thủy

  Ngày sinh: 20/4/1983

  Dân tộc: Ra-glai

  Quê quán: Xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc , Ninh Thuận

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm khoa học lịch sử; Thạc sĩ chuyên ngành triết học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15