Người online: 1882

Họ và tên: Tống Văn Băng

Tên thường gọi: Tống Văn Băng

Ngày sinh: 17/7/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Hòa, huyện An Dương , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đai học chuyên ngành ngoại ngữ; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng

Ngày vào đảng: 14/3/2001

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không