Người online: 1565

Họ và tên: Trần Văn Sáu

Tên thường gọi: Trần Văn Sáu

Ngày sinh: 21/5/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 11/5/1989

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không