Lượt truy cập: 26343132
Người online: 765
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 K` Nhiễu 13/7/1972 Nam Lâm Đồng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10