Người online: 2242

Họ và tên: Nguyễn Văn Dương

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Dương

Ngày sinh: 3/12/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành y học

Nghề nghiệp, chức vụ : Đảng ủy viên; Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Ngày vào đảng: 25/5/1996

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không