Người online: 3261

Họ và tên: Phạm Trọng Nhân

Tên thường gọi: Phạm Trọng Nhân

Ngày sinh: 20/3/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính kế toán các doanh nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 15/8/1998

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không