Người online: 211

Họ và tên: Lại Văn Hoàn

Tên thường gọi: Lại Văn Hoàn

Ngày sinh: 8/1/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành đường bộ, kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Ngày vào đảng: 30/1/1997

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không