Lượt truy cập: 15383711
Người online: 482
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trịnh Xuân An 16/5/1982 Nam Đồng Nai
2 Dương Văn An 15/2/1971 Nam Bình Thuận
3 Lê Thị Song An 11/10/1977 Nữ Long An
4 Trần Thị Hồng An 11/12/1971 Nữ Quảng Ngãi
5 Nguyễn Văn An 30/11/1968 Nam Thái Bình
6 Phạm Đức Ấn 1/2/1970 Nam TP Hà Nội
7 Nguyễn Hải Anh 14/10/1967 Nam Đồng Tháp
8 Trần Việt Anh 22/10/1975 Nam TP Hà Nội
9 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
10 Nguyễn Trúc Anh 28/11/1974 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10