Người online: 943
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn An 30/11/1968 Nam Thái Bình
2 Trần Thị Hồng An 11/12/1971 Nữ Quảng Ngãi
3 Lê Thị Song An 11/10/1977 Nữ Long An
4 Trịnh Xuân An 16/5/1982 Nam Đồng Nai
5 Dương Văn An 15/2/1971 Nam Bình Thuận
6 Phạm Đức Ấn 1/2/1970 Nam TP Hà Nội
7 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
8 Nguyễn Hải Anh 14/10/1967 Nam Đồng Tháp
9 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
10 Trần Việt Anh 22/10/1975 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10