Người online: 4437

     Kết quả tìm được: 9    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Lê Minh Chuẩn

  Tên thường gọi: Lê Minh Chuẩn

  Ngày sinh: 2/4/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành khai thác mỏ hầm lò, luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Hà

  Ngày sinh: 4/2/1978

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật (VB2), Kỹ sư quản trị doanh nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Đỗ Thị Lan

  Tên thường gọi: Đỗ Thị Lan

  Ngày sinh: 17/11/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Chương Dương, huyện Thường Tín , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế, luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Ngô Hoàng Ngân

  Tên thường gọi: Ngô Hoàng Ngân

  Ngày sinh: 25/5/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều , Quảng Ninh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành khai thác hầm lò; Thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật mỏ

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Thị Kim Nhung

  Tên thường gọi: Trần Thị Kim Nhung

  Ngày sinh: 12/2/1973

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Đặng Xuân Phương

  Tên thường gọi: Đặng Xuân Phương

  Ngày sinh: 25/11/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Pháp); Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV

 • Họ và tên: Lương Công Quyết

  Tên thường gọi: Hòa thượng Thích Thanh Quyết

  Ngày sinh: 15/6/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Trung); Tiến sĩ chuyên ngành phật giáo

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Thắng

  Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Thắng

  Ngày sinh: 18/2/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh, kinh tế chính trị; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung

 • Họ và tên: Vũ Hồng Thanh

  Tên thường gọi: Vũ Hồng Thanh

  Ngày sinh: 19/4/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Minh Tân, huyện Nam Sách , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chế tạo máy giao thông (xe lửa)

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15