Người online: 175

Họ và tên: Huỳnh Thị Phúc

Tên thường gọi: Huỳnh Thị Phúc

Ngày sinh: 17/2/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa , Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh Văn, Thạc sỹ Văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 25/12/1997

Đoàn ĐBQH: Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không