Lượt truy cập: 15383285
Người online: 312

Họ và tên: Nguyễn Công Long

Tên thường gọi: Nguyễn Công Long

Ngày sinh: 5/4/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Thạch, huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 6/4/2001

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không