Người online: 2779

Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Nga

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Việt Nga

Ngày sinh: 29/9/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Tiến sĩ chuyên ngành lý luận văn học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

Ngày vào đảng: 25/5/2004

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không