Người online: 867

Họ và tên: Trần Nhật Minh

Tên thường gọi: Trần Nhật Minh

Ngày sinh: 9/4/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nghệ An

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 25/3/1997

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không