Người online: 1642

     Kết quả tìm được: 12    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Phạm Phú Bình

  Tên thường gọi: Phạm Phú Bình

  Ngày sinh: 12/3/1973

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế thương mại; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học quản lý

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Vân Chi

  Tên thường gọi: Nguyễn Vân Chi

  Ngày sinh: 17/9/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản lý nhà nước; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Séc

 • Họ và tên: Đỗ Văn Chiến

  Tên thường gọi: Đỗ Văn Chiến

  Ngày sinh: 10/11/1962

  Dân tộc: Sán Dìu

  Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn:

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Họ và tên: Thái Thị An Chung

  Tên thường gọi: Thái Thị An Chung

  Ngày sinh: 10/11/1973

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Văn Sơn, huyện Đô Lương , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công Nghệ và Môi trường của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nghệ An

 • Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hiền

  Tên thường gọi: Hoàng Thị Thu Hiền

  Ngày sinh: 10/11/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành lịch sử

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

 • Họ và tên: Hoàng Minh Hiếu

  Tên thường gọi: Hoàng Minh Hiếu

  Ngày sinh: 17/8/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ; Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật

 • Họ và tên: Trần Nhật Minh

  Tên thường gọi: Trần Nhật Minh

  Ngày sinh: 9/4/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nghệ An

 • Họ và tên: Thái Thanh Quý

  Tên thường gọi: Thái Thanh Quý

  Ngày sinh: 19/4/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Long Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

 • Họ và tên: Võ Thị Minh Sinh

  Tên thường gọi: Võ Thị Minh Sinh

  Ngày sinh: 15/12/1970

  Dân tộc: Thổ

  Quê quán: Xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hạch toán - kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

 • Họ và tên: Vi Văn Sơn

  Tên thường gọi: Vi Văn Sơn

  Ngày sinh: 15/9/1973

  Dân tộc: Thái

  Quê quán: Xã Môn Sơn, huyện Con Cuông , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Tiến sĩ chuyên ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Ban Dân tộc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

 • Họ và tên: Thái Văn Thành

  Tên thường gọi: Thái Văn Thành

  Ngày sinh: 10/1/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Vinh Tân, thành phố Vinh , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm vật lý; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Đức Thuận

  Tên thường gọi: Trần Đức Thuận

  Ngày sinh: 20/9/1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15