Người online: 251

Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng

Tên thường gọi: Nguyễn Chí Dũng

Ngày sinh: 5/8/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành giao thông; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức

Nơi làm việc: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày vào đảng: 30/9/1987

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không