Lượt truy cập: 15383165
Người online: 249

Họ và tên: Tráng A Dương

Tên thường gọi: Tráng A Dương

Ngày sinh: 24/4/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà , Lào Cai

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc

Nơi làm việc: Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc

Ngày vào đảng: 15/10/2005

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không