Người online: 6722

Họ và tên: Siu Hương

Tên thường gọi: Siu Hương

Ngày sinh: 16/8/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Gia-rai

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện , Gia Lai

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Ngày vào đảng: 3/9/2013

Đoàn ĐBQH: Gia Lai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh