Người online: 3125

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Lệ Thủy

Ngày sinh: 31/1/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành quản lý và bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 15/3/1999

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không