Người online: 222

Họ và tên: Lê Hoàng Hải

Tên thường gọi: Lê Hoàng Hải

Ngày sinh: 2/8/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lam Sơn, huyện Đô Lương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Séc

Nơi làm việc: Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/8/2002

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không