Người online: 217

Họ và tên: Phạm Trường Sơn

Tên thường gọi: Phạm Trường Sơn

Ngày sinh: 27/12/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng

Nơi làm việc: Quân chủng Phòng không-Không quân

Ngày vào đảng: 23/8/1991

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không