Lượt truy cập: 28499117
Người online: 205

Họ và tên: Vũ Hồng Văn

Tên thường gọi: Vũ Hồng Văn

Ngày sinh: 3/2/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

Nơi làm việc: Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

Ngày vào đảng: 5/3/2005

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không