Lượt truy cập: 1235331629
Người online: 981

Họ và tên: Phan Huỳnh Sơn

Tên thường gọi: Phan Huỳnh Sơn

Ngày sinh: 1/1/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Đai biểu Quốc hội khóa XV tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang

Nơi làm việc: Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 1/4/1985

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không