Lượt truy cập: 15387649
Người online: 240

Họ và tên: Thái Thị An Chung

Tên thường gọi: Thái Thị An Chung

Ngày sinh: 10/11/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Văn Sơn, huyện Đô Lương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nghệ An

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 19/5/1999

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không