Người online: 3907

Họ và tên: Thái Thị An Chung

Tên thường gọi: Thái Thị An Chung

Ngày sinh: 10/11/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Văn Sơn, huyện Đô Lương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công Nghệ và Môi trường của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nghệ An

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 19/5/1999

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không