Người online: 3131

Họ và tên: Thạch Phước Bình

Tên thường gọi: Thạch Phước Bình

Ngày sinh: 28/9/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị nhân lực

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

Ngày vào đảng: 23/7/2004

Đoàn ĐBQH: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không