Người online: 149

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thắng

Ngày sinh: 12/9/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính - tín dụng; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Giao thông Vvn tải

Ngày vào đảng: 19/5/2003

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không