Người online: 3172

Họ và tên: Lê Hữu Trí

Tên thường gọi: Lê Hữu Trí

Ngày sinh: 13/2/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa , Khánh Hoà

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

Ngày vào đảng: 19/5/1988

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không