Lượt truy cập: 16902793
Người online: 463

Họ và tên: Nàng Xô Vi

Tên thường gọi: Nàng Xô Vi

Ngày sinh: 11/2/1996

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Brâu

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi , Kon Tum

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm địa lý

Nghề nghiệp, chức vụ : Giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

Nơi làm việc: Phân hiệu Trường phổ thông dân tộc nội trú tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không