Người online: 3253

Họ và tên: Hoàng Quốc Khánh

Tên thường gọi: Hoàng Quốc Khánh

Ngày sinh: 30/9/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Giáy

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế; Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

Ngày vào đảng: 30/3/2006

Đoàn ĐBQH: Lai Châu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không