Người online: 260

Họ và tên: Trần Thanh Mẫn

Tên thường gọi: Trần Thanh Mẫn

Ngày sinh: 12/8/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam;Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Lào

Nơi làm việc: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 25/8/1982

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 20/5/2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 118/2024/QH15 bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội