Lượt truy cập: 19502602
Người online: 468

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

 • Họ và tên: Phan Thái Bình

  Tên thường gọi: Phan Thái Bình

  Ngày sinh: 12/8/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành kiểm sát; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam

 • Họ và tên: Lê Văn Dũng

  Tên thường gọi: Lê Văn Dũng

  Ngày sinh: 20/10/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Tạ Văn Hạ

  Tên thường gọi: Tạ Văn Hạ

  Ngày sinh: 24/1/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, điện; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Hải

  Tên thường gọi: Nguyễn Đức Hải

  Ngày sinh: 29/7/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính; Thạc sĩ chuyên ngành tài chính - tín dụng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Cam pu chia

 • Họ và tên: Dương Văn Phước

  Tên thường gọi: Dương Văn Phước

  Ngày sinh: 29/5/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Vương Quốc Thắng

  Tên thường gọi: Vương Quốc Thắng

  Ngày sinh: 14/5/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đại Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, điện khí hóa và tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

 • Họ và tên: Đặng Thị Bảo Trinh

  Tên thường gọi: Đặng Thị Bảo Trinh

  Ngày sinh: 28/3/1986

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Điện Nam, thị xã Điện Bàn , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non; luật kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15