Người online: 3437

Họ và tên: Ma Thị Thúy

Tên thường gọi: Ma Thị Thúy

Ngày sinh: 3/10/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành trồng trọt; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 2/9/2005

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không