Người online: 4765

Họ và tên: Trần Thị Hiền

Tên thường gọi: Trần Thị Hiền

Ngày sinh: 22/12/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam, Thành viên Hội đồng Trường Đại học Công đoàn, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam

Ngày vào đảng: 31/3/2009

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không