Người online: 3096

Họ và tên: Bùi Văn Cường

Tên thường gọi: Bùi Văn Cường

Ngày sinh: 18/6/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển tàu biển; Cử nhân Anh văn; Cử nhân chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành an toàn hàng hải; Tiến sĩ Kỹ thuật Khoa học Hàng hải

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: 14/6/1992

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không