Lượt truy cập: 23991461
Người online: 116

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Linh

Tên thường gọi: Lê Thị Ngọc Linh

Ngày sinh: 22/7/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi , Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành triết học, khai thác thủy sản

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu

Nơi làm việc: Tỉnh Đoàn Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 3/12/2010

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không