Người online: 3060

Họ và tên: Phạm Thị Minh Huệ

Tên thường gọi: Phạm Thị Minh Huệ

Ngày sinh: 2/3/1984

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật tư pháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Nơi làm việc: Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Ngày vào đảng: 30/8/2007

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không